Wyświetlono wiadomości znalezione dla frazy: Janusz Zygmunt

Temat: zaproszenie
zaproszenie
Przepraszam za kapitaliki, ale daję jak w oryginale:

OGÓLNY ZWIĄZEK PODOFICERÓW REZERWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - KOŁO W CIESZYNIE
URZĄDZA
W NIEDZIELĘ, DNIA 23 WRZEŚNIA 1928 O GODZINIE 10.30 RANO
UROCZYSTOŚĆ
POŚWIĘCENIA
SZTANDARU
POD PROTEKTORATEM, KTÓRY RACZYLI ŁASKAWIE PRZYJĄĆ JAŚNIE WIELMOŻNI PANOWIE: PRZEŹDZIECKI JANUSZ MICHAŁ, GENERAŁ 21. DYW. GÓRSK. W BIELSKU; ŻURAWSKI ZYGMUNT, WICEWOJEWODA W KATOWICACH; WŁASAK ANTONI, PUŁK. i DOW. GARNIZONU W CIESZYNIE ; SENATOR KS. PRAŁAT LONDZIN JÓZEF, BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA; Dr. KISIAŁA JERZY, STAROSTA POW. CIESZYŃSK. i Dr. DUDA JAN, STAROSTA POW. BIELSKIEGO

CHRZESTNI J. W. P. P.:
Hr. Thunowa, właśc. dóbr w W. Kończycach; Riesowa Marja, żona inż., Cieszyn; Hr. Załuski Marjan, em. generał broni, Cieszyn; Ries Karol, Inżynier Wojew. Wydziału budowl., Cieszyn; Dr. Lubomęski Zdzisław, Prezes Sądu Okręg., Cieszyn; Ks. Sikora Jan, Prałat, Cieszyn; Janeczek Karol, Ppułk. artylerji, Przemyśl; Ks. Kulisz Karol, Senjor Zboru Ewang., Cieszyn; Kopecki Józef, Major i Dowódca kadry instr. 4 p. s. p., Cieszyn; Dr. Rylski Tadeusz, Dyrektor Państw. Szkoły Gosp. Wiejsk., Cieszyn; Popiołek Franciszek, Dyrektor Państw. Gimn., Cieszyn; Dr. Galicz Jan, Dyrektor Państw. Semin. żeńsk., Cieszyn; Matusiak Klemens, Pow. Inspektor Szkolny, Bielsko; Kościałkowski Jan, Dyrektor Zamk. Zakł. Przemysł., Cieszyn; Tymowski Jan, Dyrektor Zamk. Zakł. Przem., Cieszyn; Rokiciński Józef, Dyrektor Zamk. Zakł. Przem., Cieszyn; Krzystek Gustaw, Komisarz Policji Państw. Woj. Śl., Cieszyn; Mitręga Paweł, właściciel drukarni, Cieszyn.

KOMITET HONOROWY J. W. P. P.:
Ks. Bierski Ludwik, Proboszcz w Cieszynie; Adamczyk Jan, Profesor i Prezes Zw. Strzel., Cieszyn; Arzt Zdzisław, Sędzia Okręg. w Cieszynie; Anders Andrzej, Profesor i Prezes "Sokoła" w Cieszynie; Barteczek Franc., kier. szkoły w Jaworzu; Ks. Brzóska Eugenjusz, Poseł na Sejm Śl. w Cieszynie; Bobek Paweł, Prof. w Bobrku; Ks. Buzek Andrzej, Prof. w Cieszynie; Buzek Karol, Pow. Inspektor Szkolny w Cieszynie; Cichy Rudolf, restaur. "Domu Śl." w Cieszynie; Fabiańczyk Ludwik, Dyrektor Państw. Szkoły Handl. w Cieszynie; Dr. Glanc Henryk, Adwokat i Radca gm. w Cieszynie; Dr. Goldberger Oskar, Sędzia Sądu Okręg, w Cieszynie; Golonka Józef, Nadradca Skarb, w Cieszynie; Gródecki Stanisław, Referendarz Starostwa w Cieszynie; Hanisch Adolf, Dyrektor Zakł. Wychow. w Cieszynie; Jacorzyński Kazimierz, Major 4 p. s. p. w Cieszynie; Jarosz Sylwester, Kapitan 4 p. s. p. w Cieszynie; Jaworski Władysław, restaur. "Domu Narod." w Cieszynie; Kantor Paweł, nauczyciel w Jaworzu; Karpiniec Rudolf, Naczelnik Sądu Powiat, w Cieszynie; Kłoda Paweł, Okręg. Komendant Straży Poż. w Puńcowie; Kofin Adam, restaurator w Cieszynie; Kolbusz Józef, Nacz. Prokurator Sądu Okręg, w Cieszynie; Krudysz Jan, Prezes Zw. Oficerów Rez. w Cieszynie; Dr. Kubisz Jan, Prymarjusz Szpitala Kraj. w Cieszynie; Makosz Józef, Prezes Okręg. Związku Podoficerów Rez. w Katowicach; Marcinek Antoni, właśc. realn. w Cieszynie; Michalski Janusz, Sędzia Sądu Okręg, w Cieszynie; Nebenzahl Samuel, Radca Sądu Okręg, w Cieszynie; Nowak Mieczysław, Naczelnik Kasy Skarb. w Cieszynie; Pacuła Karol, Dyrektor Szkoły i zastępca Kraj. Kom. Straży Poż. w Pastwiskach; Palarczyk Józef, Poseł na Sejm Śl. w Goleszowie; Riese Emil, Naczelnik Ochotn. Straży Poż. i Radca gminny w Cieszynie; Dr. Simm Kazimierz, Profesor Państw. Szkoły Roln. w Cieszynie; Skrzypek Ludwik, Kapitan rez. w Cieszynie; Stonawski Paweł, właśc. realn. w Błogocicach; Suchanek Karol, Major 4 p. s. p. w Cieszynie; Swaczyna Augustyn, Kapitan 4 p. s. p. w Cieszynie; Szczurek Jerzy, Profesor w Bobrku; Szeiwel Władysław, Naczelnik Urzędu Skarb. Akcyz i Monopolów Państw, w Cieszynie; Szewczyk Erwin, Profesor i Prezes Związku Powstańców w Cieszynie; Sznapka Emil, Dyrektor Państw. Semin. Naucz. w Bobrku; Dr. Szromba Marjan, Sędzia śledczy w Cieszynie; Szuścik Jan, Poseł na Sejm Śl. w Bielsku; Szuster Jan, Prezes Zw. Inwal. Woj. w Cieszynie; Ks. Tomanek Rudolf, Profesor religji w Cieszynie; Witwicki Eugenjusz, emeryt. Pułkownik w Cieszynie; Wojtek Franciszek, zastępca Okręg. Kom. Str. Pożarnej w Bobrku; Dr. Zagóra Paweł, Referendarz Starostwa w Cieszynie

PROGRAM:
O godzinie 7-ej rano pobudka.
Powitanie delegatów i gości na dworcu kolejowym o godzinie 7.07 i 8.30 rano.
O godzinie 9-tej:
Zbiórka wszystkich Związków, Stowarzyszeń, delegatów i zaproszonych gości na placu koszarowym.
O godzinie 10-tej:
Wymarsz do kościoła parafjalnego na uroczyste nabożeństwo, na którem odbędzie się akt poświęcenia sztandaru.
Po nabożeństwie sformowanie pochodu na placu Kościelnym, pochód do kościoła ewang., defilada na Rynku, wbijanie gwoździ i wpisywanie się do księgi pamiątkowej w sali hotelu pod "Jeleniem".
O godzinie 13-tej:
Wspólny obiad w sali hotelu pod "Jeleniem".
Od godzinie l 5-tej:
Zwiedzanie miasta przez gości i koncert na Rynku.
Od godziny 18-tej:
ZABAWA TOWARZYSKA
z tańcami
W SALI POD "JELENIEM"
Przygrywać będzie orkiestra 4 p. s. p.
Ufamy, że J. W. P. przyjmie łaskawie zaproszenie, jakoteż
załączony gwóźdź i nie odmówi naszej
uprzejmej prośbie.


Temat: Lista dobroczyncow Polakow
> 72. Jan KONUSZEWSKI ? Weisleder
> 73. Leszek KOLAKOWSKI ? nn (komunista, marksista, stalinista)
> 74. Piotr KOLODZIEJCZYK ? Robert Cajmer (adm.)
> 75. Grzegorz KOLODKO ? Samuel Hanerman
> 76. Maria KOMAR ? Riwa Zukerman (generalowa)
> 77. Janusz KORCZAK ? Henry Goldszmit
> 78. Janusz KORWIN-MIKKE ? Ozjasz Goldberg
> 79. Jerzy KOSINSKI ? Josek Lewinkopf
> 80. Janina KOTARBINSKA ? Dina Steinberg (zona profesora)
> 81. Mikolaj KOZAKIEWICZ ? Jakub Kleinman
> 82. Helena KOZLOWSKA ? Bela Frisch
> 83. Stanislaw KRAJEWSKI ? Abel Kaimer
> 84. Hanna KRALL ? Hanna Rejchgold
> 85. Krzystof KROL ? Aaron Rosenbaum
> 86. Marek KROL ? nn (red. "Wprost")
> 87. Marian KRZAKLEWSKI ? Dawid Zimmerman
> 88. Lucyna KRZEMIENIECKA ? Wiera Zeidenberg
> 89. Edward KRZEMIEN ? Wolf (dziennikarz GW)
> 90. KUNICKI ? Goldfinger
> 91. Kazimierz KURATOWSKI ? Kuratow
> 92. Zofia KURATOWSKA-JASZUNSKA ? Goldman
> 93. Jacek KURON ? Icek Kordblum (polonofob, szuja)
> 94. Aleksander KWASNIEWSKI ? Izaak Stolzman (syn zbrodniarza)
> 95. Jolanta KWASNIEWSKA ? Konty ? Kohn
> 96. Stanislaw Jerzy LEC ? Letz de Tusch
> 97. Janusz LEWANDOWSKI ? Aaron Langman
> 98. Olga LIPINSKA ? Fajga Lippman
> 99. Teresa LISZCZ ? Sara Lankamer
> 100. Jan LITYNSKI ? Jakub Leman
> 101. LUBIEJSKI ? Zygielman
> 102. LOZOWSKI ? Salomon Abramowicz
> 103. Aleksander LUCZAK ? Dawid Lachman
> 104. Helena LUCZYWO ? Chaber (ojciec), Guter (matka)
> 105. Antoni MACIEREWICZ ? Izaak Singer
> 106. Aleksander MALACHOWSKI ? Jakub Goldsmith (polonofob)
> 107. Marek MARKIEWICZ ? Samuel Moritz
> 108. Tadeusz MAZOWIECKI ? Icek Dickman
> 109. Jacek MERKEL ? Samuel Nelken
> 110. Adam MICHNIK ? Aaron Szechter (syn zbrodniarza)
> 111. Andrzej MILCZANOWSKI ? Aaron Edelman
> 112. Jerzy MILEWSKI ? Dawid Machonbaum
> 113. Leszek MOCZULSKI ? Rober Berman
> 114. Karol MODZELEWSKI ? Samuel Mendel
> 115. Zygmunt MODZELEWSKI ? Fischer
> 116. Jerzy MORAWSKI ? Izaak Szloma
> 117. Stanislaw NADZIN - Gutman
> 118. Stefan NIESIOLOWSKI ? Aaron Nusselbaum
> 119. Jerzy Robert NOWAK ? Moritz Neuman (prof.)
> 120. Piotr NOWINA-KONOPKA ? Haim Kromer
> 121. Roza OCHABOWA ? Grubaum
> 122. Andrzej OLECHOWSKI ? Mosze Brandwein
> 123. Jozef OLESKY ? Szymon Buchwio (Lemek)
> 124. Jan OLSZEWSKI ? Izaak Oksner
> 125. Janusz ONYSZKIEWICZ ? Jojne Grynberg
> 126. Jerzy OSIATYNSKI ? Szymon Weinbach
> 127. Janina PARADOWSKA ? Rachela Busch
> 128. Jan PARYS ? Haim Pufahl
> 129. Aleksander PASZYNSKI ? Finkelstein
> 130. Mieczyslawa PAZYNSKA ? Srula Kundelman
> 131. Leslaw PODKANSKI ? Izaak Freinkel
> 132. Ezra PODLASKI ? Rotenszwanc
> 133. Kazimierz POMIAN ? Furman lub Rotenschwanz
> 134. RADKIEWICZOWA ? Ruta Teitsch (zona min.)
> 135. Helena RADLINSKA ? Rajchman (prof., Akd.Organ.Sl.Spol.)
> 136. Mieczyslaw RAKOWSKI ? Mojzesz Rak
> 137. Jan REGULA ? Josek Mutzenmacher
> 138. Jan Maria ROKITA ? Izaak Goldwicht
> 139. Andrzej ROSIEWICZ ? A. Jarosiewicz
> 140. Adolf RUDNICKI ? Schneider (pisarz)
> 141. Jan RULEWSKI ? Fikelman
> 142. RUTKOWSKI ? Botwin

Wszystko pięknie i bardzo pouczające, ale żeby panią Mieczysławę
nazwać "Srula", potem "kundel" i na końcu jeszcze mena z niej zrobić, to już mi
się zdaje bardzo brzydko być.

Temat: 100 najwybitniejszych Polakow
100 najwybitniejszych Polakow
Ranking wg Faktów:

1 Jan Paweł II 3950
2 Józef Piłsudski 805
3 Lech Wałęsa 685
4 Mikołaj Kopernik 592
5 Jan Bytnar ps. Rudy 292
6 Maria Skłodowska-Curie 284
7 Kazimierz Wielki 264
8 Ryszard Kukliński 255
9 Fryderyk Chopin 253
10 św. Brat Albert 194
11 Kazimierz Górski 186
12 Tadeusz Kościuszko 172
13 Stefan Wyszyński 163
14 Zawisza Czarny 156
15 Adam Mickiewicz 133
16 Jerzy Popiełuszko 118
17 Władysław Jagiełło 117
18 Bolesław Chrobry 114
19 św. Maksymilian Kolbe 105
20 Jan III Sobieski 94
21 Stefan Starzyński 93
22 Krzysztof Kamil Baczyński 81
23 Władysław Anders 78
24 Czesław Miłosz 76
25 Stefan Żeromski 71
26 Henryk Sienkiewicz 65
27 Mieszko I 62
28 Józef Chełmoński 61
29 Leopold Okulicki 60
30 św. Andrzej Bobola 57
31 Stefan Batory 51
32 Mariusz Zaruski 47
33 Zbigniew Herbert 42
34 Wisława Szymborska 42
35 Jan Matejko 37
36 Gabriel Narutowicz 37
37 Henryk Dobrzański 35
38 Stefan Czarniecki 34
39 Witold Gombrowicz 33
40 Aleksander Fredro 32
41 Jan Kochanowski 30
42 Stańczyk 30
43 Ignacy Paderewski 27
44 Henryk Wieniawski 27
45 Cyprian Kamil Norwid 26
46 Witold Pilecki 26
47 Józef Wybicki 26
48 Władysław Sikorski 25
49 Stefan Rowecki 24
50 Tytus Chałubiński 23
51 Stanisław Moniuszko 23
52 Tadeusz Bór-Komorowski 22
53 Eliza Orzeszkowa 22
54 Hipolit Cegielski 21
55 Julisz Słowacki 20
56 Henryk Sucharski 20
57 Władysław Grabski 19
58 Stanisław Maczek 18
59 Edward Śmigły-Rydz 18
60 Ignacy Krasicki 17
61 Józef Bem 16
62 Jan Henryk Dąbrowski 15
63 Emil Fieldorf 15
64 Wincenty Witos 15
65 Maria Dąbrowska 14
66 Mikołaj Rej 14
67 Stanisław Wyspiański 14
68 Jan Kiliński 13
69 Jan Długosz 12
70 Jan Heweliusz 12
71 Hugo Kołłątaj 12
72 Kazimierz Pułaski 12
73 Wit Stwosz 12
74 Antoni Chruściel ps. Monter 11
75 Maria Konopnicka 11
76 Augustyn Kordecki 11
77 Tadeusz Kutrzeba 10
78 Tadeusz Rejtan 10
79 Władysław Reymont 10
80 Romuald Traugutt 10
81 Ignacy Łukasiewicz 9
82 Stanisław Sosabowski 9
83 Stanisław Ignacy Witkiewicz 9
84 Wincenty Kadłubek 8
85 Ignacy Mościcki 8
86 Józef Poniatowski 8
87 Bolesław Prus 7
88 Piotr Skarga 7
89 Stanisław Staszic 7
90 Helena Modrzejewska 6
91 Leopold Staff 5
92 Piotr Ściegienny 5
93 Józef Chłopicki 4
94 Józef Ignacy Kraszewski 4
95 Juliusz Ordon 4
96 Ludwik Rydygier 3
97 Józef Sowiński 3
98 Stanisław Konarski 2
99 Zygmunt Krasiński 2
100 Karol Szymanowski 2

Niektóre nazwiska są chyba trochę za wysoko.
Albo za przeproszeniem, dlaczego (cenzura) jest wyżej od Kościuszki,
Wyszyńskiego czy Mickiewicza? Ranking był losowy?Temat: Czy Mickiewicz byl Polakiem czy Litwinem???
Mickiewicz

h. Nałęcz - pow. lidzki (1)

- Tomasz s. Jana z synami: Antonim, Mateuszem i Fulgentym.

- Jan, Maurycy, Fulgenty, Zygmunt

- synowie Dominika. - Ignacy, Dominik, Marian synowie Kazimierza

- Zygmunt syn Stanisława wnuk Michała z posesji Krupowicze

Mickiewicz

h. Nałęcz - pow. lidzki (2)

- Jan, Stanisław, Jakub i Ignacy synowie Kazimierza z posesji Pietraszuńców.

Jak pisze M. Szymielewicz Mickiewiczowie osiadli w Olechnowcach wywodzili się
od Kruposa, wobec czego należałoby wnioskować, że do pokrewieństwa z
Mickiewiczami nowogródzkimi mogli przyznawać się Mickiewiczowie z Pietraszuńców
( parafia raduńska - przyp. aut.). Powstaje jednak pytanie, dlaczego
pieczętowali się różnymi herbami?

Mickiewicz

h. Przyjaciel - pow. lidzki (3)

- Jakub syn Jana

- Jakub, Ignacy i Antoni synowie Jana

- Jan i Bartłomiej synowie Hieronima z posesji Towginie

Mickiewicz

h. Przyjaciel - pow. lidzki (4)

- Antoni, Ignacy, Józef, Tomasz i Jakub synowie Jana z posesji Jurgiszki.

Mickiewicz

h. Przyjaciel - pow. lidzki (5)

- Kazimierz i Antoni synowie Józefa

- Bartłomiej syn Jerzego

- Marian i Jan synowie Jana z posesji Jacewicze.

Mickiewicz

h. Przyjaciel - pow. lidzki (6)

- Jan z synem Wawrzyńcem, Franciszek i Tomasz synowie Józefa .

- Michał, Jan, Jerzy i Józef synowie Andrzeja z posesji Żałobiszki i Jacewicze.

Podobnie jak wyżej wymienione rodziny z powiatu lidzkiego, wywodzą się korzenie
Adama Mickiewicza herbu Poraj.

Zamieszkiwali w okolicach Mickańce, Wilbiki, Smilginie, Wielkie Dowgiały,
Janowicze, Giesmonty, Mickiewicze, Wojdagi, Chomicze, Hormany, Pojodupie,
Honckiewicze, Jurgiszki, Białopiory, Kierbiedzie, Jodki, Żałobiszki - powiat
lidzki.

Spokrewnieni z rodzinami szlacheckimi: Wilbików, Fietkiewiczów, Zapaśników,
Krupowiczów, Bołądziów, Ryntowtów, Klimowiczów i innych.

Herb Przyjaciel

W polu błękitnym serce czerwone na misie złotej przebite strzałą srebrną w
prawo. W klejnocie nad hełmem w koronie pięć piór strusich. Liczne herby
określane jako odmiany herbu Przyjaciel są kombinacjami jednego bądź dwóch serc
ze strzałą lub mieczem. Jedną z odmian herbu Przyjaciel jest przedstawienie w
polu błękitnym dwóch serc czerwonych, między którymi strzała w słup. W
klejnocie nad hełmem w koronie ogon pawi. Istnieją także odmiany różniące się
barwą pola. Herb występował w ziemi płockiej, wiele rodzin zamieszkiwało na
Litwie.

Były to: Bohusław, Downarowicz, Dramiński, Dulewski, Grabowski, Hryniewicz,
Janowicz, Klimkiewicz, Lipiński, Maciejewicz, Mackiewicz, Mickiewicz,
Migiewicz, Minasiewicz, Mingajłowicz, Mirosławski, Muraszko, Muśnicki, Dowbor -
Muśnicki, Nagrodzki, Nowaczyński, Pawłowicz, Romanowski, Skirmunt - Strawiżski,
Szumowiecki, Tomkowicz, Wojciechowicz, Wolański, Żabiński.

archiwum2000.tripod.com/462/malews.html
Temat: Polacy, czy nie?
. Prezydent Lech Walesa - narodowosc zydowska
2. Szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego przy Prezydencie Jerzy Milewski -
narodowosc zydowska
3. Szef Gabinetu Prezydenta - Mieczyslaw Wachowski - narodowosc zydowska
4. Szef Kancelarii Prezydenta - Janusz Ziólkowski - narodowosc zydowska
5. Rzecznik Prasowy Prezydenta - Andrzej Drzycinski - narodowosc zydowska
6. Marszalek Sejmu - Wieslaw Chrzanowski - narodowosc zydowska
7. Marszalek Senatu - August Chelkowski - narodowosc zydowska
8. Premier Hanna Suchocka - narodowosc zydowska
9. Wice-Premier Henryk Goryszewski - narodowosc zydowska
10. Wice-Premier Pawel Laczkowski - narodowosc zydowska
11. Minister Wspólpracy Gospodarczej z Zagranica Andrzej Arendarski -
narodowosc zydowska
12. Minister d/s Kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi - Jan Krzysztof
Bielecki - narodowosc zydowska
13. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Andrzej Bratkowski -
narodowosc zydowska
14. Minister Sprawiedliwosc - Prokurator Generalny Zbigniew Dyka - narodowosc
zydowska
15. Ministere d/s Promocji Przedsiebiorczosci Zbigniew Eysmont - narodowosc
zydowska
16. Minister Edukacji Narodowej - Zdobyslaw Fliskowski - narodowosc zydowska
17. Minister Ochrony Srodowiska i Zasobów Natrualnych i Lesnictwa Zygmunt
Hortmanowicz - narodowosc zydowska
18. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej Gabriel Janowski - narodowosc
zydowska
19. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew Jaworski - narodowosc
zydowska
20. Minister d/s Kontaktów z Parlamentem i Partiami Jerzy Kaminski - narodowosc
zydowska
21. Minister Lacznosci Krzysztof Kilian - narodowosc zydowska
22. Minister, kierownik Centralnego Urzedu Planowania Jerzy Kropiwnicki -
narodowosc zydowska
23. Minister, przewodniczacy Komitetu Badan Naukowych Witold Kaczewski -
narodowosc zydowska
24. Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Jacek Kuron - narodowosc zydowska
25. Minister Przeksztalcen wlasnosciowych - Janusz Lewandowski - narodowosc
zydowska
26. Minister Spraw Wewnetrznych - Andrzej Milczanowski - narodowosc zydowska
27. Szef Urzedu Ochrony Panstwa (dawna SB) Jerzy Konieczny - narodowosc zydowska
28. Komendant Komendy Glównej Policji - Zenon Smolarek - narodowosc zydowska
29. Minister Przemyslu i Handlu - Waclaw Niewiarowski - narodowosc zydowska
30. Minister Obrony Narodowej - Janusz Onyszkiewicz - narodowosc zydowska
31. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Bronislaw Komorowski -
narodowosc zydowska
32. Minister Finansów - Jerzy Osiatynski - narodowosc zydowska
33. Minister Szef Urzedu Rady Ministrów - Jan Maria Rokita - narodowosc zydowska
34. Podsekretarz Stanu w Urzedzie Rady Ministrów - Tadeusz Syryjczyk -
narodowosc zydowska
35. Minister Spraw Zagranicznych - Krzysztof Skubiszewski - narodowosc zydowska
36. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej - Andrzej Wojtyla - narodowosc zydowska
37. Prezes Komitetu d/s Radia i Telewizji - Janusz Zaorski - narodowosc zydowska
38. Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego - Adam Strzembosz - narodowosc zydowska
39. Prezes Narodowego Banku Polskiego - Hanna Gronkiewicz Waltz - narodowosc
zydowska
40. Przewodniczacy Krajowej Komisji NSZZ "Solidarnosc" - Marian Krzaklewski -
narodowosc zydowska
41. Minister Kultury i Sztuki - Jerzy Góral - narodowosc zydowska
Temat: biedna i slaba Polska zostaje sama ) ) )
Panie Redaktorze! Bardzo prosimy, aby takie kłamliwe i nierzetelne teksty o
Śląsku nie ukazywały się w "Gazecie Wyborczej".

Z poważaniem
1. Prof. Antoni Barciak
- historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
2. Małgorzata Beblo
- praprawnuczka ostatniego polskiego sołtysa Katowic
3. Wojciech Beblo
- Związek Górnośląski
4. Prof. Maciej Bieniasz
- Akademia Sztuk Pięknych
5. Zygmunt Brachmański
- artysta rzeźbiarz, autor pomnika harcerzy na katowickim Rynku
6. Hanna Brok
- harcmistrzyni, Komisja Historyczna Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach
7. Ks. kanonik Paweł Buchta
- Związek Górnośląski
8. Józef Buszman
- współtwórca Związku Górnośląskiego
9. Dr Krystyna Doktorowicz
- senator ziemi śląskiej
10. Jerzy Dolinkiewicz
- wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
11. Jacek Filus
- dziennikarz Polskiego Radia Katowice
12. Jerzy Forajter
- przewodniczący Rady Miasta Katowice
13. Prof. Julian Gembalski
- Akademia Muzyczna w Katowicach, były rektor
14. Franciszek Gołąb
- wnuk zamordowanego 4 września 1939 r. powstańca śląskiego
15. Andrzej Grajewski
- dr historyk, publicysta, zastępca red. nacz. "Gościa Niedzielnego"
16. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Prof. zw. dr hab.- Uniwersytet Śląski, harcmistrzyni, historyk literatury
17. Prof. Janusz Janeczek
- rektor Uniwersytetu Śląskiego
18. Tadeusz Kijonka
- literat, redaktor miesięcznika "Śląsk", prezes Górnośląskiego Towarzystwa
Literackiego
19. Zenon Klatka
- prawnik, Związek Górnośląski
20. Józef Kocurek
- wiceprezydent Katowic
21. Piotr Koj
- historyk, przewodniczący ZHR
22. Prof. dr hab. Jerzy Konieczny
- KSW
23. Jan Korzeniec
- były wicewojewoda śląski
24. Dr Jadwiga Lipońska-Sajdak
- dyrektorka Muzeum Historii Katowic
25. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki
- Uniwersytet Śląski, dyrektor Biblioteki Śląskiej
26. Ks. prof. Jerzy Myszor
- historyk, Uniwersytet Śląski
27. Feliks Netz
- publicysta, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Śląsk"
28. Michał Lubina
- dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej
29. Andrzej Odorkiewicz
- prawnik, Stowarzyszenie Szarych Szeregów
30. Dr Jan Olbrycht
- były marszałek województwa śląskiego
31. Alodia Ostoch
- dziennikarka, Archidiecezjalne Radio Em
32. Ks. dr Jerzy Pawlik
- popularyzator historii regionu
33. Maksymilian Pazdan
- prawnik, prof., były rektor Uniwersytetu Śląskiego
34. Włodzimierz Paźniewski
- pisarz
35. Jerzy Pelc-Piastowski
- dziennikarz, historyk
36. Kpt. Marian Piotrowicz "Kometa"
- prezes Śląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK
37. Wojciech Poczachowski
- dziennikarz, historyk
38. Prof. Bernard Polok
- były prorektor Akademii Muzycznej
39. Ks. prałat Stanisław Puchała
- proboszcz katowickiej katedry Chrystusa Króla
40. Dr Emanuel Romańczyk
- harcerz, syn powstańca śląskiego, Związek Górnośląski
41. Dr Andrzej Rożanowicz
- żołnierz Śląskiego Okręgu AK, harcerz śląskiej chorągwi Szarych Szeregów
42. Czesław Rymer
- syn pierwszego polskiego Wojewody Śląskiego
43. Dr Jan Rzymełka
- poseł, Związek Górnośląski
44. Dr hab. Maciej Sablik
- Uniwersytet Śląski, publicysta
45. Wojciech Sarnowicz
- filmowiec-dokumentalista
46. Józek Skrzek
- muzyk
47. Tadeusz Sławek,
prof. zw. dr hab., poeta, uczony, były re
Temat: Kto sie boi prawd historycznych
Kto sie boi prawd historycznych
Panie Redaktorze! Bardzo prosimy, aby takie kłamliwe i nierzetelne teksty o
Śląsku nie ukazywały się w "Gazecie Wyborczej".

Z poważaniem
1. Prof. Antoni Barciak
- historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
2. Małgorzata Beblo
- praprawnuczka ostatniego polskiego sołtysa Katowic
3. Wojciech Beblo
- Związek Górnośląski
4. Prof. Maciej Bieniasz
- Akademia Sztuk Pięknych
5. Zygmunt Brachmański
- artysta rzeźbiarz, autor pomnika harcerzy na katowickim Rynku
6. Hanna Brok
- harcmistrzyni, Komisja Historyczna Komendy Chorągwi ZHP w
Katowicach
7. Ks. kanonik Paweł Buchta
- Związek Górnośląski
8. Józef Buszman
- współtwórca Związku Górnośląskiego
9. Dr Krystyna Doktorowicz
- senator ziemi śląskiej
10. Jerzy Dolinkiewicz
- wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
11. Jacek Filus
- dziennikarz Polskiego Radia Katowice
12. Jerzy Forajter
- przewodniczący Rady Miasta Katowice
13. Prof. Julian Gembalski
- Akademia Muzyczna w Katowicach, były rektor
14. Franciszek Gołąb
- wnuk zamordowanego 4 września 1939 r. powstańca śląskiego
15. Andrzej Grajewski
- dr historyk, publicysta, zastępca red. nacz. "Gościa Niedzielnego"
16. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Prof. zw. dr hab.- Uniwersytet Śląski, harcmistrzyni, historyk
literatury
17. Prof. Janusz Janeczek
- rektor Uniwersytetu Śląskiego
18. Tadeusz Kijonka
- literat, redaktor miesięcznika "Śląsk", prezes Górnośląskiego
Towarzystwa
Literackiego
19. Zenon Klatka
- prawnik, Związek Górnośląski
20. Józef Kocurek
- wiceprezydent Katowic
21. Piotr Koj
- historyk, przewodniczący ZHR
22. Prof. dr hab. Jerzy Konieczny
- KSW
23. Jan Korzeniec
- były wicewojewoda śląski
24. Dr Jadwiga Lipońska-Sajdak
- dyrektorka Muzeum Historii Katowic
25. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki
- Uniwersytet Śląski, dyrektor Biblioteki Śląskiej
26. Ks. prof. Jerzy Myszor
- historyk, Uniwersytet Śląski
27. Feliks Netz
- publicysta, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Śląsk"
28. Michał Lubina
- dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej
29. Andrzej Odorkiewicz
- prawnik, Stowarzyszenie Szarych Szeregów
30. Dr Jan Olbrycht
- były marszałek województwa śląskiego
31. Alodia Ostoch
- dziennikarka, Archidiecezjalne Radio Em
32. Ks. dr Jerzy Pawlik
- popularyzator historii regionu
33. Maksymilian Pazdan
- prawnik, prof., były rektor Uniwersytetu Śląskiego
34. Włodzimierz Paźniewski
- pisarz
35. Jerzy Pelc-Piastowski
- dziennikarz, historyk
36. Kpt. Marian Piotrowicz "Kometa"
- prezes Śląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK
37. Wojciech Poczachowski
- dziennikarz, historyk
38. Prof. Bernard Polok
- były prorektor Akademii Muzycznej
39. Ks. prałat Stanisław Puchała
- proboszcz katowickiej katedry Chrystusa Króla
40. Dr Emanuel Romańczyk
- harcerz, syn powstańca śląskiego, Związek Górnośląski
41. Dr Andrzej Rożanowicz
- żołnierz Śląskiego Okręgu AK, harcerz śląskiej chorągwi Szarych
Szeregów
42. Czesław Rymer
- syn pierwszego polskiego Wojewody Śląskiego
43. Dr Jan Rzymełka
- poseł, Związek Górnośląski
44. Dr hab. Maciej Sablik
- Uniwersytet Śląski, publicysta
45. Wojciech Sarnowicz
- filmowiec-dokumentalista
46. Józek Skrzek
- muzyk
47. Tadeusz Sławek,
prof. zw. dr hab., poeta, uczony, były re
Temat: Zbrodnie Niemców w Katowicach
List podpisali
Z poważaniem
1. Prof. Antoni Barciak
- historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
2. Małgorzata Beblo
- praprawnuczka ostatniego polskiego sołtysa Katowic
3. Wojciech Beblo
- Związek Górnośląski
4. Prof. Maciej Bieniasz
- Akademia Sztuk Pięknych
5. Zygmunt Brachmański
- artysta rzeźbiarz, autor pomnika harcerzy na katowickim Rynku
6. Hanna Brok
- harcmistrzyni, Komisja Historyczna Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach
7. Ks. kanonik Paweł Buchta
- Związek Górnośląski
8. Józef Buszman
- współtwórca Związku Górnośląskiego
9. Dr Krystyna Doktorowicz
- senator ziemi śląskiej
10. Jerzy Dolinkiewicz
- wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
11. Jacek Filus
- dziennikarz Polskiego Radia Katowice
12. Jerzy Forajter
- przewodniczący Rady Miasta Katowice
13. Prof. Julian Gembalski
- Akademia Muzyczna w Katowicach, były rektor
14. Franciszek Gołąb
- wnuk zamordowanego 4 września 1939 r. powstańca śląskiego
15. Andrzej Grajewski
- dr historyk, publicysta, zastępca red. nacz. "Gościa Niedzielnego"
16. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Prof. zw. dr hab.- Uniwersytet Śląski, harcmistrzyni, historyk literatury
17. Prof. Janusz Janeczek
- rektor Uniwersytetu Śląskiego
18. Tadeusz Kijonka
- literat, redaktor miesięcznika "Śląsk", prezes Górnośląskiego Towarzystwa
Literackiego
19. Zenon Klatka
- prawnik, Związek Górnośląski
20. Józef Kocurek
- wiceprezydent Katowic
21. Piotr Koj
- historyk, przewodniczący ZHR
22. Prof. dr hab. Jerzy Konieczny
- KSW
23. Jan Korzeniec
- były wicewojewoda śląski
24. Dr Jadwiga Lipońska-Sajdak
- dyrektorka Muzeum Historii Katowic
25. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki
- Uniwersytet Śląski, dyrektor Biblioteki Śląskiej
26. Ks. prof. Jerzy Myszor
- historyk, Uniwersytet Śląski
27. Feliks Netz
- publicysta, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Śląsk"
28. Michał Lubina
- dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej
29. Andrzej Odorkiewicz
- prawnik, Stowarzyszenie Szarych Szeregów
30. Dr Jan Olbrycht
- były marszałek województwa śląskiego
31. Alodia Ostoch
- dziennikarka, Archidiecezjalne Radio Em
32. Ks. dr Jerzy Pawlik
- popularyzator historii regionu
33. Maksymilian Pazdan
- prawnik, prof., były rektor Uniwersytetu Śląskiego
34. Włodzimierz Paźniewski
- pisarz
35. Jerzy Pelc-Piastowski
- dziennikarz, historyk
36. Kpt. Marian Piotrowicz "Kometa"
- prezes Śląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK
37. Wojciech Poczachowski
- dziennikarz, historyk
38. Prof. Bernard Polok
- były prorektor Akademii Muzycznej
39. Ks. prałat Stanisław Puchała
- proboszcz katowickiej katedry Chrystusa Króla
40. Dr Emanuel Romańczyk
- harcerz, syn powstańca śląskiego, Związek Górnośląski
41. Dr Andrzej Rożanowicz
- żołnierz Śląskiego Okręgu AK, harcerz śląskiej chorągwi Szarych Szeregów
42. Czesław Rymer
- syn pierwszego polskiego Wojewody Śląskiego
43. Dr Jan Rzymełka
- poseł, Związek Górnośląski
44. Dr hab. Maciej Sablik
- Uniwersytet Śląski, publicysta
45. Wojciech Sarnowicz
- filmowiec-dokumentalista
46. Józek Skrzek
- muzyk
47. Tadeusz Sławek,
prof. zw. dr hab., poeta, uczony, były rektor Uniwersytetu Śląskiego
48. Marek Szołtysek
- historyk, laureat nagrody im. W. Korfantego
49. Krzysztof Szyga
- prezes Związku Górnośląskiego
50. Ks. prof. Jerzy Szymik
- prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
51. Prof. Wojciech Świątkiewicz
- prorektor Uniwersytetu Śląskiego,
52. Adam Turula
- historyk, dziennikarz TVP 3
53. Piotr Uszok
- prezydent Katowic
54. Dr n. med. Katarzyna Wencel
- prezes Bractwa Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego
55. Bogdna Widera
- publicysta, dziennikarz, SDP, Śląskie Towarzystwo Filmowe
56. Paweł Wieczorek
- publicysta, członek Związku Górnośląskiego
57. Prof. Krzysztof Wieczorek
- filozof, Uniwersytet Śląski
58. Dr Antoni Winiarski
- prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
59. Wilibald Winkler
- były wojewoda śląski
60. Konstanty Wolny
- wnuk marszałka Sejmu Śląskiego
61. Dr Eugeniusz Wróbel
- były wicewojewoda śląski
62. Prof. Jerzy Wuttke
- Akademia Sztuk Pięknych
63. Wojciech Wypusz
- dziennikarz TVP 3
64. Stefan Zabierowski
- prof. dr hab., Uniwersytet Śląski, historyk literatury
65. Ks. prałat Henryk Zganiacz
- archidiecezjalny duszpasterz kombatantów i środowisk twórczych
66. Zdzisław Zwoźniak
- dziennikarz, historyk.
Temat: Klamliwy artykul w GW
Z poważaniem
1. Prof. Antoni Barciak
- historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
2. Małgorzata Beblo
- praprawnuczka ostatniego polskiego sołtysa Katowic
3. Wojciech Beblo
- Związek Górnośląski
4. Prof. Maciej Bieniasz
- Akademia Sztuk Pięknych
5. Zygmunt Brachmański
- artysta rzeźbiarz, autor pomnika harcerzy na katowickim Rynku
6. Hanna Brok
- harcmistrzyni, Komisja Historyczna Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach
7. Ks. kanonik Paweł Buchta
- Związek Górnośląski
8. Józef Buszman
- współtwórca Związku Górnośląskiego
9. Dr Krystyna Doktorowicz
- senator ziemi śląskiej
10. Jerzy Dolinkiewicz
- wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
11. Jacek Filus
- dziennikarz Polskiego Radia Katowice
12. Jerzy Forajter
- przewodniczący Rady Miasta Katowice
13. Prof. Julian Gembalski
- Akademia Muzyczna w Katowicach, były rektor
14. Franciszek Gołąb
- wnuk zamordowanego 4 września 1939 r. powstańca śląskiego
15. Andrzej Grajewski
- dr historyk, publicysta, zastępca red. nacz. "Gościa Niedzielnego"
16. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Prof. zw. dr hab.- Uniwersytet Śląski, harcmistrzyni, historyk literatury
17. Prof. Janusz Janeczek
- rektor Uniwersytetu Śląskiego
18. Tadeusz Kijonka
- literat, redaktor miesięcznika "Śląsk", prezes Górnośląskiego Towarzystwa
Literackiego
19. Zenon Klatka
- prawnik, Związek Górnośląski
20. Józef Kocurek
- wiceprezydent Katowic
21. Piotr Koj
- historyk, przewodniczący ZHR
22. Prof. dr hab. Jerzy Konieczny
- KSW
23. Jan Korzeniec
- były wicewojewoda śląski
24. Dr Jadwiga Lipońska-Sajdak
- dyrektorka Muzeum Historii Katowic
25. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki
- Uniwersytet Śląski, dyrektor Biblioteki Śląskiej
26. Ks. prof. Jerzy Myszor
- historyk, Uniwersytet Śląski
27. Feliks Netz
- publicysta, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Śląsk"
28. Michał Lubina
- dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej
29. Andrzej Odorkiewicz
- prawnik, Stowarzyszenie Szarych Szeregów
30. Dr Jan Olbrycht
- były marszałek województwa śląskiego
31. Alodia Ostoch
- dziennikarka, Archidiecezjalne Radio Em
32. Ks. dr Jerzy Pawlik
- popularyzator historii regionu
33. Maksymilian Pazdan
- prawnik, prof., były rektor Uniwersytetu Śląskiego
34. Włodzimierz Paźniewski
- pisarz
35. Jerzy Pelc-Piastowski
- dziennikarz, historyk
36. Kpt. Marian Piotrowicz "Kometa"
- prezes Śląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK
37. Wojciech Poczachowski
- dziennikarz, historyk
38. Prof. Bernard Polok
- były prorektor Akademii Muzycznej
39. Ks. prałat Stanisław Puchała
- proboszcz katowickiej katedry Chrystusa Króla
40. Dr Emanuel Romańczyk
- harcerz, syn powstańca śląskiego, Związek Górnośląski
41. Dr Andrzej Rożanowicz
- żołnierz Śląskiego Okręgu AK, harcerz śląskiej chorągwi Szarych Szeregów
42. Czesław Rymer
- syn pierwszego polskiego Wojewody Śląskiego
43. Dr Jan Rzymełka
- poseł, Związek Górnośląski
44. Dr hab. Maciej Sablik
- Uniwersytet Śląski, publicysta
45. Wojciech Sarnowicz
- filmowiec-dokumentalista
46. Józek Skrzek
- muzyk
47. Tadeusz Sławek,
prof. zw. dr hab., poeta, uczony, były rektor Uniwersytetu Śląskiego
48. Marek Szołtysek
- historyk, laureat nagrody im. W. Korfantego
49. Krzysztof Szyga
- prezes Związku Górnośląskiego
50. Ks. prof. Jerzy Szymik
- prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
51. Prof. Wojciech Świątkiewicz
- prorektor Uniwersytetu Śląskiego,
52. Adam Turula
- historyk, dziennikarz TVP 3
53. Piotr Uszok
- prezydent Katowic
54. Dr n. med. Katarzyna Wencel
- prezes Bractwa Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego
55. Bogdna Widera
- publicysta, dziennikarz, SDP, Śląskie Towarzystwo Filmowe
56. Paweł Wieczorek
- publicysta, członek Związku Górnośląskiego
57. Prof. Krzysztof Wieczorek
- filozof, Uniwersytet Śląski
58. Dr Antoni Winiarski
- prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
59. Wilibald Winkler
- były wojewoda śląski
60. Konstanty Wolny
- wnuk marszałka Sejmu Śląskiego
61. Dr Eugeniusz Wróbel
- były wicewojewoda śląski
62. Prof. Jerzy Wuttke
- Akademia Sztuk Pięknych
63. Wojciech Wypusz
- dziennikarz TVP 3
64. Stefan Zabierowski
- prof. dr hab., Uniwersytet Śląski, historyk literatury
65. Ks. prałat Henryk Zganiacz
- archidiecezjalny duszpasterz kombatantów i środowisk twórczych
66. Zdzisław Zwoźniak
- dziennikarz, historyk.

katowice.naszemiasto.pl/wydarzenia/316458.html
Temat: białe = czarne - czyli polityczne realia
polskiejutro.pl Nowy Urzad
www.kielce.pl Forum
patriota.pl Forum
W odpowiedzi na liczne pytania, podajemy narodowosc arcybiskupów metropolitów i
biskupów ordynariuszy, stanowiacych 1/3 czesc episkopatu jako jego
kierownictwa.
Niniejszy wstrzasajacy dla Polaków material jest prawdziwy.
Narodowosc wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki
ludnosci Polski, za której udostepnienie dziekujemy odwaznym Polakom.
Dziekujemy takze ksiezom - Polakom potwierdzajacym te dane.
Scislosc danych kartoteki o osobach narodowosci zydowskiej wynika z faktu, iz
od 1945 roku po dzien dzisiejszy Zydzi w Polsce, z mocy ustalen jaltanskich,
stali sie uprzywilejowana warstwa rzadzaca, majaca prawo do wladzy i
nadzwyczajnych swiadczen materialnych z tytulu strat poniesionych w czasie
okupacji niemieckiej.
Dlatego Zydzi sa zainteresowani ujawnieniem swej narodowosci, oczywiscie w
wiekszosci przypadków poufnie, aby udawac Polaków i miec prawo do rzadzenia
Polakami.
Poznajmy zatem narodowosc czlonków kierowniczej czesci Episkopatu,
a co za tym idzie, dowiedzmy sie, jaki naród w rzeczywistosci reprezentuja:
Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynal Józef Glemp -
narodowosc zydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski -
Bronislaw Dabrowski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Krakowski - Kardynal Franciszek Macharski - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Wroclawski - Kardynal Henryk Gulbinowicz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieznienski - Henryk Muszynski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gdanski - Tadeusz Goclawski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimon - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Bialostocki - Edward Kisiel - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski - Boleslaw Pylak - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lódzki - Wladyslaw Ziólek - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznanski - Jerzy Stroba - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Szczecinski - Marian Przykucki - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Warminski (Olsztynski) - Edmund Piszcz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski - Ignacy Tokarczuk - narodowosc ukrainska.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce - Józef Kowalczyk - narodowosc
zydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego General - Slawon Leszek Glódz - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczynski - Wladyslaw Jedruszów - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lomzynski - Juliusz Paetz - narodowosc zydowska.
Biskup Metropolita Czestochowski - Stanislaw Nowak - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski - Edward Materski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki - Adam Smigielski - narodowosc polska.
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastepca Sekretarza Generalnego Episkopatu
Polski - Tadeusz Pieronek - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Pelplinski - Jan Szlaga - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Torunski - Andrzej Suski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieznienski, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa
Poloni - Szczepan Wesoly - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Wloclawski - Bronislaw Debowski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Wloclawski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników - Roman
Andrzejewski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki - Jan Wieczorek - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski - Alfons Nossol - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Bielko-Zywiecki - Tadeusz Rakoczy - narodowosc zydowka.
Biskup Ordynariusz Kielecki - Stanislaw Szymecki - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Tarnowski - Józef Zycinski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski - Waclaw Swierzawski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Siedlecki - Jan Mazur - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Kaliski - Stanislaw Napierala - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Rzeszowski - Kazimierz Górny - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski - Jan Srutwa - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Koszalinsko-Kolobrzeski - Czeslaw Domin - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski - Józef Michalik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Elblaski - Andrzej Sliwinski - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Elcki - Wojciech Zieba - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Elcki - Edward Samsel - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski - Kazimierz Romaniuk - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Lowicki - Alojzy Orszulik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Plocki - Zygmunt Kaminski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Legnicki - Tadeusz Rybak - narodowosc zydowska.
Ksiadz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii Prezydenta - Franciszek Cybula -
narodowosc zydowska.
Ksiadz byly Spowiednik Prezydenta - Henryk Jankowski - narodowoscniemiecka.
********************************************************************

Re: Dlaczego Episkopat w Polsce Polske ZDRADZIL
Autor: Bolek (Temat: Nie ma narodu zydowskiego jest tylko waznanie
Nie ma narodu zydowskiego jest tylko waznanie
Niniejszy wstrzasajacy dla Polaków material jest prawdziwy.

Narodowosc wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki
ludnosci Polski, za której udostepnienie dziekujemy odwaznym Polakom.

Dziekujemy takze ksiezom - Polakom potwierdzajacym te dane.

Scislosc danych kartoteki o osobach narodowosci zydowskiej wynika z faktu, iz
od 1945 roku po dzien dzisiejszy Zydzi w Polsce, z mocy ustalen jaltanskich,
stali sie uprzywilejowana warstwa rzadzaca, majaca prawo do wladzy i
nadzwyczajnych swiadczen materialnych z tytulu strat poniesionych w czasie
okupacji niemieckiej.

Dlatego Zydzi sa zainteresowani ujawnieniem swej narodowosci, oczywiscie w
wiekszosci przypadków poufnie, aby udawac Polaków i miec prawo do rzadzenia
Polakami.

Poznajmy zatem narodowosc czlonków kierowniczej czesci Episkopatu,

a co za tym idzie, dowiedzmy sie, jaki naród w rzeczywistosci reprezentuja:

Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynal Józef Glemp -
narodowosc zydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski -
Bronislaw Dabrowski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Krakowski - Kardynal Franciszek Macharski - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Wroclawski - Kardynal Henryk Gulbinowicz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieznienski - Henryk Muszynski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gdanski - Tadeusz Goclawski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimon - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Bialostocki - Edward Kisiel - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski - Boleslaw Pylak - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lódzki - Wladyslaw Ziólek - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznanski - Jerzy Stroba - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Szczecinski - Marian Przykucki - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Warminski (Olsztynski) - Edmund Piszcz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski - Ignacy Tokarczuk - narodowosc ukrainska.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce - Józef Kowalczyk - narodowosc
zydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego General - Slawon Leszek Glódz - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczynski - Wladyslaw Jedruszów - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lomzynski - Juliusz Paetz - narodowosc zydowska.
Biskup Metropolita Czestochowski - Stanislaw Nowak - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski - Edward Materski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki - Adam Smigielski - narodowosc polska.
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastepca Sekretarza Generalnego Episkopatu
Polski - Tadeusz Pieronek - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Pelplinski - Jan Szlaga - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Torunski - Andrzej Suski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieznienski, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa
Poloni - Szczepan Wesoly - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Wloclawski - Bronislaw Debowski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Wloclawski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników - Roman
Andrzejewski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki - Jan Wieczorek - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski - Alfons Nossol - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Bielko-Zywiecki - Tadeusz Rakoczy - narodowosc zydowka.
Biskup Ordynariusz Kielecki - Stanislaw Szymecki - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Tarnowski - Józef Zycinski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski - Waclaw Swierzawski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Siedlecki - Jan Mazur - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Kaliski - Stanislaw Napierala - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Rzeszowski - Kazimierz Górny - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski - Jan Srutwa - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Koszalinsko-Kolobrzeski - Czeslaw Domin - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski - Józef Michalik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Elblaski - Andrzej Sliwinski - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Elcki - Wojciech Zieba - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Elcki - Edward Samsel - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski - Kazimierz Romaniuk - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Lowicki - Alojzy Orszulik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Plocki - Zygmunt Kaminski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Legnicki - Tadeusz Rybak - narodowosc zydowska.
Ksiadz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii Prezydenta - Franciszek Cybula -
narodowosc zydowska.Temat: białe = czarne - czyli polityczne realia
Dlaczego Episkopat w Polsce POLSKE ZDRADZIL

www.kielce.pl

W odpowiedzi na liczne pytania, podajemy narodowosc arcybiskupów metropolitów i
biskupów ordynariuszy, stanowiacych 1/3 czesc episkopatu jako jego
kierownictwa.

Niniejszy wstrzasajacy dla Polaków material jest prawdziwy.

Narodowosc wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki
ludnosci Polski, za której udostepnienie dziekujemy odwaznym Polakom.

Dziekujemy takze ksiezom - Polakom potwierdzajacym te dane.

Scislosc danych kartoteki o osobach narodowosci zydowskiej wynika z faktu, iz
od 1945 roku po dzien dzisiejszy Zydzi w Polsce, z mocy ustalen jaltanskich,
stali sie uprzywilejowana warstwa rzadzaca, majaca prawo do wladzy i
nadzwyczajnych swiadczen materialnych z tytulu strat poniesionych w czasie
okupacji niemieckiej.

Dlatego Zydzi sa zainteresowani ujawnieniem swej narodowosci, oczywiscie w
wiekszosci przypadków poufnie, aby udawac Polaków i miec prawo do rzadzenia
Polakami.

Poznajmy zatem narodowosc czlonków kierowniczej czesci Episkopatu,

a co za tym idzie, dowiedzmy sie, jaki naród w rzeczywistosci reprezentuja:

Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynal Józef Glemp -
narodowosc zydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski -
Bronislaw Dabrowski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Krakowski - Kardynal Franciszek Macharski - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Wroclawski - Kardynal Henryk Gulbinowicz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieznienski - Henryk Muszynski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gdanski - Tadeusz Goclawski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimon - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Bialostocki - Edward Kisiel - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski - Boleslaw Pylak - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lódzki - Wladyslaw Ziólek - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznanski - Jerzy Stroba - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Szczecinski - Marian Przykucki - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Warminski (Olsztynski) - Edmund Piszcz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski - Ignacy Tokarczuk - narodowosc ukrainska.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce - Józef Kowalczyk - narodowosc
zydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego General - Slawon Leszek Glódz - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczynski - Wladyslaw Jedruszów - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lomzynski - Juliusz Paetz - narodowosc zydowska.
Biskup Metropolita Czestochowski - Stanislaw Nowak - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski - Edward Materski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki - Adam Smigielski - narodowosc polska.
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastepca Sekretarza Generalnego Episkopatu
Polski - Tadeusz Pieronek - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Pelplinski - Jan Szlaga - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Torunski - Andrzej Suski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieznienski, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa
Poloni - Szczepan Wesoly - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Wloclawski - Bronislaw Debowski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Wloclawski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników - Roman
Andrzejewski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki - Jan Wieczorek - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski - Alfons Nossol - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Bielko-Zywiecki - Tadeusz Rakoczy - narodowosc zydowka.
Biskup Ordynariusz Kielecki - Stanislaw Szymecki - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Tarnowski - Józef Zycinski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski - Waclaw Swierzawski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Siedlecki - Jan Mazur - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Kaliski - Stanislaw Napierala - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Rzeszowski - Kazimierz Górny - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski - Jan Srutwa - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Koszalinsko-Kolobrzeski - Czeslaw Domin - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski - Józef Michalik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Elblaski - Andrzej Sliwinski - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Elcki - Wojciech Zieba - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Elcki - Edward Samsel - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski - Kazimierz Romaniuk - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Lowicki - Alojzy Orszulik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Plocki - Zygmunt Kaminski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Legnicki - Tadeusz Rybak - narodowosc zydowska.
Ksiadz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii Prezydenta - Franciszek Cybula -
narodowosc zydowska.
Ksiadz byly Spowiednik Prezydenta - Henryk Jankowski - narodowosc niemiecka.
Temat: Czy jestesmy w stanie uratowac polski katolicyzm?
Czy jestesmy w stanie uratowac polski katolicyzm?
www.polonica.net/ListaZydow_zmienione-nazwiska.htm
Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowienstwo katolickie zostalo
bardzo zazydzone, gdyz Zydzi niemal masowo wstepowali do seminariow, glownie
do warszawskiego. Stad tez mamy obecnie w Polsce wielu ksiezy i biskupow
pochodzenia zydowskiego i to oni wlasnie tak czesto uzywaja zwrotu 'nasi
starsi bracia w wierze' "

- Ks. prof. Michal Poradowski - byly profesor Katolickiego Uniwersytetu w
Santiago de Chile

Poznajmy zatem narodowosc czlonków kierowniczej czesci Episkopatu, a co za
tym idzie, dowiedzmy sie, jaki naród w rzeczywistosci reprezentuja:

Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynal Józef Glemp -
narodowosc zydowska.

Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski -
Bronislaw Dabrowski - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Krakowski - Kardynal Franciszek Macharski - narodowosc
zydowska.

Arcybiskup Metropolita Wroclawski - Kardynal Henryk Gulbinowicz - narodowosc
zydowska.

Arcybiskup Metropolita Gnieznienski - Henryk Muszynski - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Gdanski - Tadeusz Goclawski - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimon - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Bialostocki - Edward Kisiel - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Lubelski - Boleslaw Pylak - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Lódzki - Wladyslaw Ziólek - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Poznanski - Jerzy Stroba - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Szczecinski - Marian Przykucki - narodowosc zydowska.

Arcybiskup Metropolita Warminski (Olsztynski) - Edmund Piszcz - narodowosc
zydowska.

Arcybiskup Metropolita Przemyski - Ignacy Tokarczuk - narodowosc ukrainska.

Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce - Józef Kowalczyk - narodowosc
zydowska.

Biskup Polowy Wojska Polskiego General - Slawon Leszek Glódz - narodowosc
zydowska.

Biskup Ordynariusz Drohiczynski - Wladyslaw Jedruszów - narodowosc ukrainska.

Biskup Ordynariusz Lomzynski - Juliusz Paetz - narodowosc zydowska.

Biskup Metropolita Czestochowski - Stanislaw Nowak - narodowosc zydowska.

Biskup Ordynariusz Radomski - Edward Materski - narodowosc zydowska.

Biskup Ordynariusz Sosnowiecki - Adam Smigielski - narodowosc polska

Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastepca Sekretarza Generalnego Episkopatu
Polski - Tadeusz Pieronek - narodowosc polska. (?)

Biskup Ordynariusz Pelplinski - Jan Szlaga - narodowosc niemiecka.

Biskup Ordynariusz Torunski - Andrzej Suski - narodowosc zydowska.

Biskup Pomocniczy Gnieznienski, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa
Poloni - Szczepan Wesoly - narodowosc zydowska

Biskup Ordynariusz Wloclawski - Bronislaw Debowski - narodowosc zydowska.

Biskup Pomocniczy Wloclawski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników - Roman
Andrzejewski - narodowosc zydowska.

Biskup Ordynariusz Gliwicki - Jan Wieczorek - narodowosc zydowska.

Biskup Ordynariusz Opolski - Alfons Nossol - narodowosc niemiecka.

Biskup Ordynariusz Bielko-Zywiecki - Tadeusz Rakoczy - narodowosc zydowka.

Biskup Ordynariusz Kielecki - Stanislaw Szymecki - narodowosc polska

Biskup Ordynariusz Tarnowski - Józef Zycinski - narodowosc zydowska.

Biskup Ordynariusz Sandomierski - Waclaw Swierzawski - narodowosc polska

Biskup Ordynariusz Siedlecki - Jan Mazur - narodowosc polska

Biskup Ordynariusz Kaliski - Stanislaw Napierala - narodowosc polska

Biskup Ordynariusz Rzeszowski - Kazimierz Górny - narodowosc ukrainska.

Biskup Ordynariusz Lubaczowski - Jan Srutwa - narodowosc ukrainska.

Biskup Ordynariusz Koszalinsko-Kolobrzeski - Czeslaw Domin - narodowosc
zydowska.

Biskup Ordynariusz Zielonogórski - Józef Michalik - narodowosc zydowska.

Biskup Ordynariusz Elblaski - Andrzej Sliwinski - narodowosc zydowska

Biskup Ordynariusz Elcki - Wojciech Zieba - narodowosc zydowska.

Biskup Pomocniczy Elcki - Edward Samsel - narodowosc zydowska.

Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski - Kazimierz Romaniuk - narodowosc
zydowska.

Biskup Ordynariusz Lowicki - Alojzy Orszulik - narodowosc zydowska.

Biskup Ordynariusz Plocki - Zygmunt Kaminski - narodowosc polska

Biskup Ordynariusz Legnicki - Tadeusz Rybak - narodowosc zydowska.

Ksiadz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii bylego Prezydenta (Walesy) -
Franciszek Cybula - narodowosc zydowska.
Temat: TPŚ - Towarzystwo Przyjaciół Śląska
Ma cos na ten temat:

"Jeszcze później, bo w 1989 roku współzakładałem Towarzystwo Przyjaciół Śląska w
Warszawie. Godzi się w tym miejscu wymienić kilkanaście nazwisk współzałożycieli
- choćby po to, by mieć orientację ilu pozostało, a ilu zostało powołanych do
wieczności oraz - ilu zostało zniechęconych do działalności zarządu TPŚl., czy -
wręcz odsuniętych.

A więc: według kolejności podpisów na wniosku złożonym do rejestracji byli:
Józef Musioł (do dziś prezes Towarzystwa), Piotr Paleczny, Karol Szyndzielorz,
Roman Pilardy, Jan Szczepański, Stanisław Formalik, Jan Goczoł, Zbigniew
Michałek (Pszowik), Henryk Klimek (Pszowik), Tadeusz Kucharski, Jan Kucz, Łucja
Korosz, Władysław Sala, Franciszek Pieczka, Rudolf Paciok (prawie Pszowik),
Olgierd Łukaszewicz, Tadeusz Kijonka, Bożena Hager-Małecka.

Do tego zespołu - po zarejestrowaniu - dołączyli jeszcze: Edmund Jan Osmańczyk,
Juliusz Niekrasz, gen. Zygmunt Janke-Walter, Krystyna Szostek-Radkowa, Lidia
Grychtołówna, Michał Banasik, Krystyna Loska, Stanisław Hadyna, Stefan Steller,
Henryk Tomiczek, Kazimierz Kutz, Dorota Simonides, Barbara Blida i sporo innych
- nawet takich, co po ślonsku godać nie poradzom.

W obecnym zarządzie (rok 2002) tylko założyciel-prezes pozostał. Wielu - jak się
rzekło - odeszło do wieczności, wielu z różnych przyczyn odstało, albo - zostało
odstawionych.

Takoż i mnie przyszło odejść w odstawkę z powodu wierności bohaterowi moich
książek z FYRCOKYM w tytule. Również w tym przypadku odstawka miała charakter
narastającej niechęci do kilku faktów, a m.in. i tego, że nigdy nie ukrywałem
sympatii do Ruchu Autonomii Śląska. Nie chowałem w szufladzie, a wręcz
popularyzowałem i udostępniałem miesięcznik "Jaskółka Śląska".

Miarka się przebrała po ukazaniu się mojej ostatniej książki "Fyrcokowe
skojarzynio" czyli FYRCOK cz.VI i po tym, jak ów fakt został rozpropagowany
poprzez Internet na cały świat. A było to na II Familijnym Zjeździe
Krzynkowiczów z Klubu "Ślonskie Beranie" - Wisła 2001 . Przełom kwietnia i maja.
Dla mnie i mojej ślubnej było to wydarzenie tak dalece wysokiej rangi, że
postanowiłem (i tak się stało) rzecz całą opisać we FYRCOKU cz.VII
zatytułowanym: FYRCOK OPISANY WONGLYM (nie ołówkiem, nie blajsztiftym). Dlo
upamiyntniynio II Familijnego Zjazdu Krzinkowiczów przijechanych z cołkigo
świata, a skupionych w Klubie "Ślonskie Beranie" - Wisla 2001. Ksionzki z tego
nie bydzie, bo - uzaś te pierziński grajcary, ale idzie se to poczytać w
internecie. Oto adres:

www.skarbiec-slaski.itatis.pl

Niezwykle żywotna pani Urszula Ciszek z domu Kosz - pochodząca z Lipin, a
mieszkająca w Chicago - sprawiła, że więcej o FYRCOKACH wiedzą Ślązacy
mieszkający w Ameryce (i nie tylko oni), niż ci przeflancowani do Warszawy, a
nawet z mojej DOMOWIZNY, którą Polacy nazywają "Małą Ojczyzną".

Przyczyną bezposrednią odstawienia mnie od TPŚl. w Warszawie była odmowa
złożenia podpisu pod memoriałem do prezydenta III RP Aleksandra Kwaśniewskiego w
sprawach Śląska i Ślązaków."

Calosc:
www.echoslonska.com/0205/aktuell/020506ak_RudolfPaciok_DrogiPrzijocieluChris.htmTemat: JAK POLACY MOGĄ POMÓC SADDAMOWI ?
Może fredzia ma rację(?)

Niniejszy wstrzasajacy dla Polaków material jest prawdziwy.

Narodowosc wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki
ludnosci Polski, za której udostepnienie dziekujemy odwaznym Polakom.

Dziekujemy takze ksiezom - Polakom potwierdzajacym te dane.

Scislosc danych kartoteki o osobach narodowosci zydowskiej wynika z faktu, iz
od 1945 roku po dzien dzisiejszy Zydzi w Polsce, z mocy ustalen jaltanskich,
stali sie uprzywilejowana warstwa rzadzaca, majaca prawo do wladzy i
nadzwyczajnych swiadczen materialnych z tytulu strat poniesionych w czasie
okupacji niemieckiej.

Dlatego Zydzi sa zainteresowani ujawnieniem swej narodowosci, oczywiscie w
wiekszosci przypadków poufnie, aby udawac Polaków i miec prawo do rzadzenia
Polakami.

Poznajmy zatem narodowosc czlonków kierowniczej czesci Episkopatu,

a co za tym idzie, dowiedzmy sie, jaki naród w rzeczywistosci reprezentuja:

Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynal Józef Glemp -
narodowosc zydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski -
Bronislaw Dabrowski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Krakowski - Kardynal Franciszek Macharski - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Wroclawski - Kardynal Henryk Gulbinowicz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieznienski - Henryk Muszynski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gdanski - Tadeusz Goclawski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimon - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Bialostocki - Edward Kisiel - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski - Boleslaw Pylak - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lódzki - Wladyslaw Ziólek - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznanski - Jerzy Stroba - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Szczecinski - Marian Przykucki - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Warminski (Olsztynski) - Edmund Piszcz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski - Ignacy Tokarczuk - narodowosc ukrainska.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce - Józef Kowalczyk - narodowosc
zydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego General - Slawon Leszek Glódz - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczynski - Wladyslaw Jedruszów - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lomzynski - Juliusz Paetz - narodowosc zydowska.
Biskup Metropolita Czestochowski - Stanislaw Nowak - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski - Edward Materski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki - Adam Smigielski - narodowosc polska.
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastepca Sekretarza Generalnego Episkopatu
Polski - Tadeusz Pieronek - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Pelplinski - Jan Szlaga - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Torunski - Andrzej Suski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieznienski, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa
Poloni - Szczepan Wesoly - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Wloclawski - Bronislaw Debowski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Wloclawski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników - Roman
Andrzejewski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki - Jan Wieczorek - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski - Alfons Nossol - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Bielko-Zywiecki - Tadeusz Rakoczy - narodowosc zydowka.
Biskup Ordynariusz Kielecki - Stanislaw Szymecki - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Tarnowski - Józef Zycinski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski - Waclaw Swierzawski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Siedlecki - Jan Mazur - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Kaliski - Stanislaw Napierala - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Rzeszowski - Kazimierz Górny - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski - Jan Srutwa - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Koszalinsko-Kolobrzeski - Czeslaw Domin - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski - Józef Michalik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Elblaski - Andrzej Sliwinski - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Elcki - Wojciech Zieba - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Elcki - Edward Samsel - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski - Kazimierz Romaniuk - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Lowicki - Alojzy Orszulik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Plocki - Zygmunt Kaminski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Legnicki - Tadeusz Rybak - narodowosc zydowska.
Ksiadz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii Prezydenta - Franciszek Cybula -
narodowosc zydowska.
Ksiadz byly Spowiednik Prezydenta - Henryk Jankowski - narodowosc niemiecka.
Temat: Polacy, czy nie?
Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynal Józef Glemp -
narodowosc zydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski -
Bronislaw Dabrowski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Krakowski - Kardynal Franciszek Macharski - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Wroclawski - Kardynal Henryk Gulbinowicz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieznienski - Henryk Muszynski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Gdanski - Tadeusz Goclawski - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimon - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Bialostocki - Edward Kisiel - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski - Boleslaw Pylak - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Lódzki - Wladyslaw Ziólek - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznanski - Jerzy Stroba - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Szczecinski - Marian Przykucki - narodowosc zydowska.
Arcybiskup Metropolita Warminski (Olsztynski) - Edmund Piszcz - narodowosc
zydowska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski - Ignacy Tokarczuk - narodowosc ukrainska.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce - Józef Kowalczyk - narodowosc zydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego General - Slawon Leszek Glódz - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczynski - Wladyslaw Jedruszów - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lomzynski - Juliusz Paetz - narodowosc zydowska.
Biskup Metropolita Czestochowski - Stanislaw Nowak - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski - Edward Materski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki - Adam Smigielski - narodowosc polska.
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastepca Sekretarza Generalnego Episkopatu
Polski - Tadeusz Pieronek - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Pelplinski - Jan Szlaga - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Torunski - Andrzej Suski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieznienski, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa
Poloni - Szczepan Wesoly - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Wloclawski - Bronislaw Debowski - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Wloclawski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników - Roman
Andrzejewski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki - Jan Wieczorek - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski - Alfons Nossol - narodowosc niemiecka.
Biskup Ordynariusz Bielko-Zywiecki - Tadeusz Rakoczy - narodowosc zydowka.
Biskup Ordynariusz Kielecki - Stanislaw Szymecki - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Tarnowski - Józef Zycinski - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski - Waclaw Swierzawski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Siedlecki - Jan Mazur - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Kaliski - Stanislaw Napierala - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Rzeszowski - Kazimierz Górny - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski - Jan Srutwa - narodowosc ukrainska.
Biskup Ordynariusz Koszalinsko-Kolobrzeski - Czeslaw Domin - narodowosc
zydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski - Józef Michalik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Elblaski - Andrzej Sliwinski - narodowosc zydowska
Biskup Ordynariusz Elcki - Wojciech Zieba - narodowosc zydowska.
Biskup Pomocniczy Elcki - Edward Samsel - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski - Kazimierz Romaniuk - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Lowicki - Alojzy Orszulik - narodowosc zydowska.
Biskup Ordynariusz Plocki - Zygmunt Kaminski - narodowosc polska.
Biskup Ordynariusz Legnicki - Tadeusz Rybak - narodowosc zydowska.
Ksiadz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii Prezydenta - Franciszek Cybula -
narodowosc zydowska.
Ksiadz byly Spowiednik Prezydenta - Henryk Jankowski - narodowosc niemiecka.

www.polonica.net/KTO_jest_KIM.htm
Temat: Ilu Polaków w Niemczech ?
Niemcy farbowani

Co najmniej 180 osób otrzymało podrobione zaświadczenia o pochodzeniu
niemieckim, co pomogło im zdobyć obywatelstwo tego kraju! W tej sprawie trwa
prokuratorskie dochodzenie.

Dokumenty sfałszowano w Archiwum Państwowym w Raciborzu. W historycznych
materiałach zmieniano dane. Potwierdziła to ekspertyza biegłych. Obecnie trwa
szukanie winnego. Pod podejrzanymi listami widnieją podpisy byłej kierowniczki
raciborskiego archiwum. Dokumenty były zamknięte w jej biurku. Czy osoby, które
otrzymały podwójne obywatelstwo, m.in. na podstawie nieprawdziwych danych,
stracą paszporty?

180 osób otrzymało fałszywe zaświadczenia o pochodzeniu niemieckim, co pomogło
im otrzymać obywatelstwo tego kraju! Dokumenty sfałszowano w Archiwum
Państwowym w Raciborzu. Potwierdza to ekspertyza biegłych - dowiedziała
się "Trybuna Śląska".

Ekspertyzę na zlecenie prowadzącej sprawę raciborskiej Prokuratury Rejonowej
wykonał Grzegorz Rycek z Wydziału Prawa i Administracji, Katedry Kryminalistyki
Uniwersytetu Wrocławskiego. Dokument liczy 200 stron. Wynika z niego
jednoznacznie, że sześć zakwestionowanych list z nazwiskami osób o rzekomo
niemieckim pochodzeniu jest sfałszowanych. Precedens

- Potwierdzono tam nieprawdę co do pochodzenia 180 osób, nie ma co do tego
wątpliwości - mówi prokurator Janusz Smaga, szef raciborskiej prokuratury. - Ze
względu na kontekst międzynarodowy sprawa jest bardzo delikatna.

Ustalono do tej pory, że w historycznych dokumentach zmieniano dane. Jeden
zapis wykonano nawet odręcznie długopisem, pozostałe wykonano na maszynie do
pisania.

- Nie dało się ustalić, w jakim okresie wykonano kwestionowane wpisy i na
jakich maszynach do pisania - dodaje prokurator Smaga.

To precedens w Polsce, który naraża na szwank instytucje zaufania publicznego,
jakimi są archiwa państwowe. Do tej pory archiwa były poza wszelkimi
podejrzeniami. Nigdy nie zdarzyło, by któryś z archiwistów ośmielił się
zmieniać historyczne dane.

Więcej kontroli Przerobione dokumenty pochodzą z lat 1945-55. To listy
obywateli sporządzane przez PRL-owskie władze administracyjne, m.in.
określające pochodzenie. Były pomocne przy planowaniu przesiedleń.

O sprawie po raz pierwszy pisaliśmy w lipcu. Nieprawidłowości wykryto podczas
wewnętrznej kontroli dokumentów raciborskiego oddziału Archiwum Państwowego w
Katowicach. Zygmunt Partyka, dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach
poinformował nas wówczas, że to nowa kierowniczka oddziału natrafiła na budzące
wątpliwości zapisy.

- To bardzo smutna informacja i uderza w naszą instytucję. Przerabianie
dokumentów to najcięższy grzech, jaki może się zdarzyć w naszym zawodzie -
powiedział nam Zygmunt Partyka, gdy poinformowaliśmy go o ekspertyzie biegłych.

Dyrektor zapewnił, że w podległych oddziałach będą odbywały się częstsze i
bardziej szczegółowe kontrole. - Chodzi o to, by w przyszłości nie dochodziło
do podobnych afer - dodaje Partyka.

Kto zawinił Dochodzenie w tej sprawie wszczęto już 11 kwietnia 2003 roku.
Archiwum wystawiało zaświadczenia osobom ubiegającym się o podwójne
obywatelstwo. - Nie dość, że były wystawiane na podstawie nieprawdziwych
danych, to archiwum nie miało prawa wydawać takich zaświadczeń - dodaje
prokurator Janusz Smaga. Pod podejrzanymi listami widnieją podpisy byłej
kierowniczki raciborskiego archiwum. Dokumenty były zamknięte w jej biurku. -
Kobieta już nie żyje - przyznaje prokurator.

Nie wiadomo, czy ktoś czerpał korzyści z wydawania dokumentów. W okresie 1994-
2002 dostęp do archiwalnych dokumentów miało sześciu pracowników. Prokuratura
nie wyklucza wykonania kolejnych ekspertyz np. grafologicznych. Jednak nie
wiadomo, czy znajdą się na to pieniądze, zwłaszcza, że opinia z Wrocławia
kosztowała 10 tysięcy złotych.

Stracą paszporty? Na razie nie wiadomo, czy osoby, które otrzymały podwójne
obywatelstwo m.in. na podstawie nieprawdziwych danych, stracą paszporty. Czy
dane dotyczące ich pochodzenia będą weryfikowane? - To nie nasza rola, wszystko
zależy od władz niemieckich - mówi prokurator Smaga. Weryfikacja nie należy do
kompetencji archiwów. Ślązacy mogą się ubiegać o wydanie niemieckiego
obywatelstwa w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we
Wrocławiu. - Do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie nie możemy niczego
komentować - ucina dyskusję na ten temat wicekonsul Anette Busman

wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=1618621&katn=Trybuna+%A6l%B1ska&widn=Niemcy+farbowani&kat=12651&ticket=1994891349294225X5oKGUWtsEzAl7S1o3k
uzieDthsxKYBwpu%2BwpDUp9hiToY5Rq0Tsaej5KIlO0ebjB9bXDnHXn2Zdymb%
2BFHyT5RDzUdMg5fxeG9R4wxi0yBhPOvlN3wR39%2BGnoCvO6Ys9
Temat: Ruch założycielski OWzSZDiZM

> A co do mnie to urodziłem się i mieszkałem przeszło 20 lat w Sosnowcu, potem
> trochę w Częstochowie i nie mogłem dostrzec wpływów malopolskich na tych
> ziemiach.(przez cały ten czas ani razu nie usłyszałem, że mieszkam na
> malopolskiej ziemi).To jest prehistoria. Proszę wypowiadaj się w swoim
imieniu
> bo dla mnie ta ziemia nazywa się Ślask i tyle. Oczywiście Śląsk polski.

cóż Oświęcim ma też sląskie korzenie, nalezał do Śląska i czy jest uważane
dziś za ślaskie miasto???? Odp: nie. Tak to już jest ze ,mimo ze cos nalezało
kiedyś do danego regionu to nie zawsze jest jego częścią (oto krótka historia
zwłaszcza 1564r.):

ok. 1179r. - przekazanie kasztelanii oświęcimskiej przez Kazimierza
Sprawiedliwego, księcia krakowskiego, na rzecz swojego bratanka Mieszka
Plątonogiego, księcia opolskiego i pana na Raciborzu. (Oderwanie tej
kasztelanii od ziemi krakowskiej nie spowodowało istotnych zmian w statusie
prawno-kościelnym tych terenów, gdyż aż do roku 1821 ziemia ta przynależała
nadal do diecezji krakowskiej).
ok. 1272r. - w okresie rządów Władysława I, księcia opolskiego, Oświęcim
otrzymał prawa miejskie na wzór dolnośląskiego Lwówka (Prawo lwóweckie było
jednym z polskich odmian prawa magdebruskiego). Został również w tym czasie
wydany przywilej na wójtostwo miasta Oświęcimia.
ok. 1281r. - W wyniku podziału księstwa opolskiego, ziemia oświęcimska weszła
w skład, powstałego z tego podziału, księstwa cieszyńskiego.
1291r. (3 września) - Oświęcim otrzymał potwierdzenie posiadanych już praw
miejskich rozszerzonych teraz dodatkowo o nowy przywilej sądowniczy i
gospodarczy.
1312 - 1317r. - z podziału księstwa cieszyńskiego powstało - niezależne ani od
Polski, ani od Czech - nowe księstwo oświęcimskie ze stolicą w Oświęcimiu,
którego samodzielnym władcą został książę Władysław.
1327r.(24 lutego) - książę Jan zwany Scholastykiem złożył hołd poddańczy
Janowi Luksemburczykowi, królowi czeskiemu. Był to akt o doniosłej
konsekwencji, gdyż uzależniał księstwo na przeszło sto lat od wpływów Korony
Czeskiej.
1445r. (19 stycznia) - nastąpił podział księstwa oświęcimskiego na: księstwo
oświęcimskie, zatorskie i toszeckie. Władcą księstwa oświęcimskiego został
książę Jan IV.
1457r. (21 lutego) - książę Jan IV sprzedał królowi polskiemu Kazimierzowi
Jagiellończykowi księstwo oświęcimskie i tym samym księstwo to wraz z
Oświęcimiem połączone zostało osobą króla z Koroną Polską.
1564r. (25 lutego) - na sejmie warszawskim król Zygmunt August wydał przywilej
inkorporacyjny uznający ziemie księstwa oświęcimskiego i księstwa zatorskiego
(wykupionego w 1494r. przez króla Jana Olbrachta) za część składową Korony
Polskiej. Od chwili pełnej inkorporacji, księstwa te administracyjnie weszły w
skład województwa krakowskiego, jako powiat śląski, przy równoczesnym
zachowaniu swoich tytułów księstw. Językiem urzędowym został język polski.
Największą plagą miasta były pożary, a w połowie XVII wieku, okres wojen
szwedzkich zapoczątkował upadek gospodarczy Oświęcimia.
1772r. - w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Oświęcim wraz z całą ziemią
oświęcimską i zatorską znalazł się w granicach zaboru austriackiego, jako
część tzw. Galicji.
1793r. - cesarz austriacki Franciszek II potwierdził Oświęcimiowi wszystkie
otrzymane od poprzednich władców przywileje, rozszerzając je o prawo do 12
jarmarków rocznie, a ponadto nadał mu tytuł miasta municypalnego oraz nowy
herb.
1919r. (2 sierpnia) - w skład województwa krakowskiego wśród 24 powiatów
politycznych znalazł się powiat oświęcimski (bez Kęt).
1919r. (25 sierpnia) - w Oświęcimiu został powołany do życia Komitet Niesienia
Pomocy Górnoślązakom.

www.um.oswiecim.pl/pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=44Temat: Farbowani Niemcy
Farbowani Niemcy
Niemcy farbowani

Co najmniej 180 osób otrzymało podrobione zaświadczenia o pochodzeniu
niemieckim, co pomogło im zdobyć obywatelstwo tego kraju! W tej sprawie trwa
prokuratorskie dochodzenie.

Dokumenty sfałszowano w Archiwum Państwowym w Raciborzu. W historycznych
materiałach zmieniano dane. Potwierdziła to ekspertyza biegłych. Obecnie trwa
szukanie winnego. Pod podejrzanymi listami widnieją podpisy byłej
kierowniczki raciborskiego archiwum. Dokumenty były zamknięte w jej biurku.
Czy osoby, które otrzymały podwójne obywatelstwo, m.in. na podstawie
nieprawdziwych danych, stracą paszporty?

180 osób otrzymało fałszywe zaświadczenia o pochodzeniu niemieckim, co
pomogło im otrzymać obywatelstwo tego kraju! Dokumenty sfałszowano w Archiwum
Państwowym w Raciborzu. Potwierdza to ekspertyza biegłych - dowiedziała
się "Trybuna Śląska".

Ekspertyzę na zlecenie prowadzącej sprawę raciborskiej Prokuratury Rejonowej
wykonał Grzegorz Rycek z Wydziału Prawa i Administracji, Katedry
Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dokument liczy 200 stron. Wynika z
niego jednoznacznie, że sześć zakwestionowanych list z nazwiskami osób o
rzekomo niemieckim pochodzeniu jest sfałszowanych. Precedens

- Potwierdzono tam nieprawdę co do pochodzenia 180 osób, nie ma co do tego
wątpliwości - mówi prokurator Janusz Smaga, szef raciborskiej prokuratury. -
Ze względu na kontekst międzynarodowy sprawa jest bardzo delikatna.

Ustalono do tej pory, że w historycznych dokumentach zmieniano dane. Jeden
zapis wykonano nawet odręcznie długopisem, pozostałe wykonano na maszynie do
pisania.

- Nie dało się ustalić, w jakim okresie wykonano kwestionowane wpisy i na
jakich maszynach do pisania - dodaje prokurator Smaga.

To precedens w Polsce, który naraża na szwank instytucje zaufania
publicznego, jakimi są archiwa państwowe. Do tej pory archiwa były poza
wszelkimi podejrzeniami. Nigdy nie zdarzyło, by któryś z archiwistów ośmielił
się zmieniać historyczne dane.

Więcej kontroli Przerobione dokumenty pochodzą z lat 1945-55. To listy
obywateli sporządzane przez PRL-owskie władze administracyjne, m.in.
określające pochodzenie. Były pomocne przy planowaniu przesiedleń.

O sprawie po raz pierwszy pisaliśmy w lipcu. Nieprawidłowości wykryto podczas
wewnętrznej kontroli dokumentów raciborskiego oddziału Archiwum Państwowego w
Katowicach. Zygmunt Partyka, dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach
poinformował nas wówczas, że to nowa kierowniczka oddziału natrafiła na
budzące wątpliwości zapisy.

- To bardzo smutna informacja i uderza w naszą instytucję. Przerabianie
dokumentów to najcięższy grzech, jaki może się zdarzyć w naszym zawodzie -
powiedział nam Zygmunt Partyka, gdy poinformowaliśmy go o ekspertyzie
biegłych.

Dyrektor zapewnił, że w podległych oddziałach będą odbywały się częstsze i
bardziej szczegółowe kontrole. - Chodzi o to, by w przyszłości nie dochodziło
do podobnych afer - dodaje Partyka.

Kto zawinił Dochodzenie w tej sprawie wszczęto już 11 kwietnia 2003 roku.
Archiwum wystawiało zaświadczenia osobom ubiegającym się o podwójne
obywatelstwo. - Nie dość, że były wystawiane na podstawie nieprawdziwych
danych, to archiwum nie miało prawa wydawać takich zaświadczeń - dodaje
prokurator Janusz Smaga. Pod podejrzanymi listami widnieją podpisy byłej
kierowniczki raciborskiego archiwum. Dokumenty były zamknięte w jej biurku. -
Kobieta już nie żyje - przyznaje prokurator.

Nie wiadomo, czy ktoś czerpał korzyści z wydawania dokumentów. W okresie 1994-
2002 dostęp do archiwalnych dokumentów miało sześciu pracowników. Prokuratura
nie wyklucza wykonania kolejnych ekspertyz np. grafologicznych. Jednak nie
wiadomo, czy znajdą się na to pieniądze, zwłaszcza, że opinia z Wrocławia
kosztowała 10 tysięcy złotych.

Stracą paszporty? Na razie nie wiadomo, czy osoby, które otrzymały podwójne
obywatelstwo m.in. na podstawie nieprawdziwych danych, stracą paszporty. Czy
dane dotyczące ich pochodzenia będą weryfikowane? - To nie nasza rola,
wszystko zależy od władz niemieckich - mówi prokurator Smaga. Weryfikacja nie
należy do kompetencji archiwów. Ślązacy mogą się ubiegać o wydanie
niemieckiego obywatelstwa w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej
Niemiec we Wrocławiu. - Do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie nie
możemy niczego komentować - ucina dyskusję na ten temat wicekonsul Anette
Busman.

Jacek Bombor
Strona 2 z 4 • Wyszukano 103 rezultatów • 1, 2, 3, 4